วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศิษย์เก่าเทคนิคเพชรบูรณ์ระดมทุนซื้อเครื่องออสซิลโลสโคปมอบช่างไฟเทคนิคเลย

อาจารย์ศรีเรือน เอี่ยมจำรัส  


นายวัลลพ  เพชรพันธ์  ตัวแทนศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปวช.5  เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสที่ อาจารย์ศรีเรือน เอี่ยมจำรัส  อาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเลย อดีตอาจารย์แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จะเกษียณอายุราชการในปี 2561   คณะศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ปวช.5 ซึ่งเคยมีอาจารย์ศรีเรือน  เอี่ยมจำรัส  ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้  แม้อาจารย์ศรีเรือนได้ย้ายมาสอนที่วิทยาลัยเทคนิคเลยเป็นเวลา 15 ปีแล้ว  ด้วยความสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์   ซึ่งได้ทราบจากอาจารย์ศรีเรือน  เอี่ยมจำรัส ว่ายังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย  พวกตนจึงได้ระดมทุนกันจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อมอบให้แก่แผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเลย ประกอบด้วย ออสซิลโลสโคปดิจิตอล 2 ตัว  โดยคุณปรีชา  ปานจันทร์   ในนามบริษัทแอคมี่ ซิสเต็มส์ จำกัด   ศิษย์เก่าแผนกช่างไฟฟ้ากำลังเพชรบูรณ์  มอบออสซิลโลสโคปมอบให้ 1 เครื่อง มูลค่า  13,000 บาท  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 12 ตัว  และดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ 3 ตัว  รวมมูลค่า 55,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามอบให้รุ่นน้อง 20 ทุนๆละ 3,000 บาท  โดยแยกเป็นแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเลย 10 ทุนๆละ 3,000 บาท

 
นอกจากนี้ยังศิษย์เก่าช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์โดยคุณปิยณัฐ อภัยศรี ในนามบริษัท เอ.พี.ไอ เทค จำกัด มอบเครื่องมือตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ให้แก่แผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเลยอีก  2 ชุดๆ 8,500 บาท


 สำหรับพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนการศึกษาครั้งนี้  กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง  จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคทั้งสองแห่ง หรือผู้มีจิตกุศล ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบเป็นทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น