Ads

Ads

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชียงคานวางแผนดูดนักท่องเที่ยวจีน ดันสร้างรถกระเช้าไฟฟ้าชมวิว


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565  ที่ห้องประชุมศรีสองรักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลยหนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธาน การประชุม ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG MODEL สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรหอการค้าไทย พร้อมคณะประกอบด้วย นายกลินทร์ สารสิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน ร่วมประชุม

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

เกษตรเลยชี้การเผาทำให้ดินเสื่อม ธาตุอาหารถูกทำลายสิ้น ต้องเพิ่มต้นทุนซื้อปุ๋ยมากขึ้นเรื่อยๆ


ที่ศูนย์เครือข่าย การเลี้ยงแพะ (ศพก.) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และงานส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2565 โดยมี นายกฤษณะ รักษ์มณี นายอำเภอเอราวัณ และ นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเกษตรกรชาวอำเภอเอราวัณ เข้าร่วมกิจกรรม

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

เลยสรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 6 วัน ดับ 5 ศพ เชียงคานมากสุด จับดำเนินคดีกว่า 7 พันราย


ที่ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 4  มกราคม 2565  นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ครั้งที่ 5/2565