วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

‘ข้าวเปียกปากหมา’ เซ็ง แก๊สขึ้นราคา วอนรัฐบาลหยุดซ้ำเติมประชาชน


ตามที่ประชุม กบง.มีมติปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ภาคครัวเรือนจากปัจจุบันอยู่ที่ 18.13 บาทต่อกิโลกรัม โดยจะเริ่มทยอยปรับในอัตรา 50 สตางค์ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนจะปรับขึ้นไปเท่ากับภาคขนส่งที่ 21.38 บาทต่อกิโลกรัม จากนั้นจะทยอยปรับแอลพีจีทั้งภาคครัวเรือนและขนส่งควบคู่กัน จนแตะเพดานที่ 24.82 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติในเดือนตุลาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชาวสวนยางจ.เลยเมินรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,200 บ. ลงขันค่ารถคนละ 100 เคลื่อนพลไปสีคิ้ว 2 ก.ย.นี้


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย ได้มีกลุ่มตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดเลย 88  กลุ่ม ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเรียกร้องปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ นายสง่า ขันคำ ประธานคณะกรรมการชาวสวนยางพาราจังหวัดเลย ได้แจ้งในที่ประชุมผลการเจรจากับรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556  ที่ผ่านมา โดยทางรัฐบาลได้เสนอช่วยเหลือเบื้องต้น เสนอให้เงินช่วยเหลือ 1,260 บาท ต่อไร่ถึง 10 ไร่ ที่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่มีเอกสารสิทธิ์ และขอให้เกษตรกรงดการชุมนุมที่ จ.นครราชสีมา แต่ตัวแทน 88 กลุ่มไม่รับเงื่อนไขที่รัฐบาลยื่นเสนนอ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขับเคลื่อนพลชุมนนุมต่อไป

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชาวสวนยางเลย 2,000 คน เตรียมเคลื่อนพลกดดันรัฐบาลที่สีคิ้ว


จากราคายางพาราที่ตกต่ำ จนทำให้เกิดปัญหา มีผู้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือความเดือดร้อนจากราคาตกต่ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในส่วนจังหวัดเลยมีการเคลื่อนไหวจากเกษตรชาวสวนยางด้วยเช่นกัน  ซึ่งจังหวัดเลยมีการปลูกยางเป็น ลำดับ 2 ของภาคอีสาน มีพื้นที่ปลูกกว่า 700,000 ไร่

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หอการค้าเลยเตรียมจัดปั่นจักรยานต้านคอร์รัปชั่นนายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า   หอการค้าจังหวัดได้ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเลยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของหอการค้าไทย  ซึ่งกำหนดให้วันที่ 6 กันยายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ( Anti Corruption  ) แต่เนื่องจากในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันทำงานไม่ตรงกับวันหยุด หอการค้าจังหวัดเลยจึงขอกำหนดให้มีการรณรงค์ขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2556  นี้ เวลา 06.00 09.30 น. ตามเส้นทางรอบตัวเมืองเลย รวมระยะทาง 13 กิโลเมตร  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ชาวจังหวัดเลยตระหนักถึงปัญหาการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของหอการค้าไทย

ประธานหอการค้าเลยกล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนในวันจัดงานได้ที่จุดสตาร์ท ที่หอการค้าจังหวัดเลย เวลา 06.00 น.  ผู้สมัครจะได้รับเสื้อต่อต้านคอร์รัปชั่น 1 ตัว โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 042 – 832540, 081 –5445591 โทรสาร. 042 – 832540,E-mail : loeichamber@hotmail.com Facebook : www.facebook.com/loeichamber  หรือที่นายธีระพล  ผู้ประสานงาน โทร.081-5445591 

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดเลย ทำพิธีวางพวงมาลาวีรชนผู้เสียสละ พตท.1718


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พตท.1718  ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศผลบุญ และนำพวงมาลา มาสักการะดวงวิญญาณของผู้กล้าทั้ง 112 ท่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ การจัดพิธีนี้เพื่อเป็นการรำลึกวันคล้ายวันสถาปนาอนุสรณ์สถาน ผู้เสียสละ หน่วยผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จ.เลย–แขวงเวียงจันทน์จับมือขจัดภัยยาเสพติด เปิดเชียงคาน-คกไผ่เป็นด่านถาวร


การประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดน ไทย ลาว จังหวัดเลย กับ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว   เน้นย้ำ การสร้างความเข้าใจที่ดี และเชื่อมสัมพันธ์แนวชายแดนให้แน่นแฟ้น จับมือสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน พร้อมเปิดด่านบ้านคกไผ่และด่านเชียงคานเป็นด่านถาวร

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มติ ครม.ย้ายผู้ว่าฯเลยเข้ากรุ มีผล 1 ต.ค.นี้

นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556  นายภักดีหาญส์  หิมะทองคำ  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า  คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย 17 ตำแหน่ง คือ 1.นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  2.นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  3.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  4.นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

‘เลยพิทย์’จัดค่าย ASEAN International camp


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย จัดกิจกรรม  ASEAN International camp  โดยมีโรงเรียนในโครงการ  EP/ MEP ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  51 โรงเรียน ตามแผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม เลยพาเลซ จังหวัดเลย

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ชาวบ้านร้องสื่อ มาเฟียท้องถิ่นรุกที่ดินวัดป่ากว่า 100 ไร่ ยิงปืนขู่ฆ่าพระ


เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2556  ชาวบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย จำนวนประมาณ 50 คน  เดินทางร่วมชุมนุมกันที่วัดป่าชมพูนุชวิสุทธิวนาราม  บ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย  เพื่อร้องเรียนสื่อมวลชนกรณีที่ดินของวัดถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น จากบ้านนาแขมเข้ามาบุกรุก ขยายพื้นที่การเกษตร รวมพื้นที่เกือบ 100  ไร่

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์เยาวชนเชียงคานจัดมวยเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาวยกทีม เจ้าถิ่นชนะ 5 แพ้ 3 คู่


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556  ที่โรงเรียนเชียงคาน  อ.เชียงคาน จ.เลย  ศูนย์เยาวชนอำเภอเชียงคาน จัดการแข่งขันชกมวยมิตรภาพไทย-ลาว ศึกวันรวมใจสองฝั่งโขง ครั้งที่ 12  โดยมีนายสงคราม  ขำตันวงษ์  ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 4 เป็นประธานพิธีเปิด

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สพป.เลย 2 จัดงาน “เด็กเก่งเลย เขต 2 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน”

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  (สพป.เลย เขต 2) อ.วังสะพุง จ.เลย  นายสุภชัย  จันปุ่ม  ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2   เป็นประธานพิธีเปิดงาน  “เด็กเก่งเลย เขต 2 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน”

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิวาห์ล่ม ! จับคู่หมั้นขนยาบ้า 5,960 เม็ด ไปขายให้คนกรีดยาง หาเงินแต่งงาน


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่สถานีเรือเชียงคาน  น.อ. มรุเดช  บุญนิต  ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)  เขตหนองคาย  แถลงข่าวจับกุมผู้ค้ายาบ้าของ 5,960  เม็ด นำเข้า จาก สปป.ลาว ซึ่งจับได้ที่สวนยางพาราบริเวณริมห้วยยาง บ้านนาโม้ หมู่ 6 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย โดยการอำนวยการของ พล.ร.ต.รังสรรค์  โตอรุณ  ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

ชาวบ้านก้างปลาฟื้นพิธีตักบาตรข้าวสารกลางคืน ประเพณีเก่าแก่ 400 ปีเมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่วัดศรีสัตตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ชาวบ้านได้เดินทางมาทำพิธีตักบาตรข้าวสาร ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ที่เป็นวันพระในช่วงเข้าพรรษา สร้างเสริมวัฒนธรรมแก่ชุมชน สืบทอดประเพณีที่ยาวนาน

โจรวัยรุ่นบุกเดี่ยว ใช้ไม้ตีเจ้าของบริษัทขายปุ๋ย ชิงสร้อยคอทองคำหนีลอยนวลเมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ร.ต.อ.เรืองยศ ภูดานุ ร้อยเวสอบสวน สภ.เมืองเลย จ.เลย ได้รับแจ้งว่า มีคนร้ายบุกชิงทรัพย์และทำร้ายเจ้าทรัพย์ที่บ้านเลขที่ 348 บ้านหนองผักก้าม ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย  จึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันที พร้อมด้วยตำรวจชุดสายฟ้า และชุดสืบสวนสอบสวน

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  พร้อมด้วยประชาชน นักเรียน  นักศึกษา ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์เฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จับแก๊งค์เงินกู้รายวัน พ่วงแม่ค้ายาบ้า ของกลางกว่าครึ่งหมื่นเม็ด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ  23.00 น.วันที่ 31 กรกฎาคม 2556  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ส.) จังหวัดเลย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเลย  จำนวน 20 นาย  นำโดยนายมนัธสะวัชร์ บุญสมวัฒนวงษ์   นายอำเภอเมืองเลย