วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ร.ร.สอนการแสดงของ “มาโนช พุฒตาล” พาเด็กๆถ่ายมิวสิควิดีโอเพลง“เสน่ห์เชียงคาน”เมื่อเร็วๆนี้ นักเรียนจากโรงเรียนสอนการแสดง “โลมามูฟเมนท์”  พร้อมผู้ปกครองจำนวน 15 คน เดินทางมาถ่ายทำมิวสิควิดีโอเพลงเสน่ห์เชียงคาน โดยเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างภูทอก  แก่งคุดคู้  ประเพณีวัฒนธรรมการแสดงผีขนน้ำบ้านนาซ่าว และชนเผ่าไทดำ บ้านนาป่าหนาด  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนายมาโนช  พุฒตาล นักร้อง นักดนตรี นักจัดรายการดนตรีเพลงสากลทางโทรทัศน์  นักจัดรายการวิทยุ และเจ้าของค่ายเพลงมายสโตน เป็นผู้ก่อตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

เปิดสั่งจองเหรียญ 111 ปี ก่อตั้งเมืองเลย จำนวนจำกัด 111,111 เท่านั้น


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 มกราคม ร.ศ. 126 (พ.ศ.2450)กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแจ้งความกระทรวงมหาดไทยว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย รวมหัวเมืองในมณฑลอุดรเข้าเป็นเมืองจัตวา คือ หัวเมืองต่างๆ แต่เดิมเรียกว่า บริเวณลำน้ำเหือง ให้เปลี่ยนชื่อ เรียกว่า “เมืองเลย” จึงถือเป็นวันประกาศตั้งเมืองเลย นับแต่นั้นมา นับได้ 111 ปี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โดยใช้ตราตั้งจังหวัดเลย เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์ ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งสัจจะและไมตรีในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตยาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2106 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 111 ปี การประกาศตั้งเมืองเลย จังหวัดเลย

นักเรียนทุนพระราชทานฯ ร.ร.นาด้วงวิทยา ปลื้มพ่อเมืองเลยเยี่ยมให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง
นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนโรงเรียนนาด้วงวิทยา อ.นาด้วง จ.เลย  ซึ่งเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 2 คน คือด.ญ.ไพลิน บันทอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และน.ส.อารียา ศรีบุรินทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จำนวน 1 คน คือ น.ส.พรพิมล วงษ์ป้อง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

ไอเดียสุดเจ๋ง ชาวบ้านกลาง อ.ภูเรือ ร่วมมือทำแนวกันไฟกินได้ รอบป่าชุมชนยาว 3 ก.ม.จากการที่สภาพอากาศที่จังหวัดเลยร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูเรือ ที่มีสภาพภูมิประเทศร้อยละ 90 เป็นภูเขา พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา  เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าเป็นอย่างมาก  ในแต่ละปี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า ได้สูญเสียงบประมาณในการทำแนวกันไฟ และออกประชาสัมพันธ์ปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านทราบถึงผลเสียของไฟป่า  แต่ยังมีบางพื้นที่ของอำเภอภูเรือ ที่ชาวบ้านร่วมกันคิดค้นหาวิธีป้องกันไฟป่าด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

จนท.ไฟป่าภูเรือ ออกทำความเข้าใจชาวบ้าน งดจุดไฟเผาป่า ฝ่าฝืนปรับ 2 แสน จำคุก 20 ปีจากการที่สภาพอากาศที่จังหวัดเลยร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูเรือ ที่มีสภาพภูมิประเทศร้อยละ 90 เป็นภูเขา  เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าเป็นอย่างมาก