วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เปิดแล้ว ประเพณีแห่ผีขนน้ำขอฟ้าขอฝน บ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน


เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม  2560  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  อ.เชียงคาน  จ.เลย  นายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญเดือนหก แห่ผีขนน้ำบ้านนาซ่าว  จัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลนาซ่าว  และองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว  โดยมีนักท่องเที่ยวและชาวอำเภอเชียงคานร่วมงานจำนวนมาก

นายแดนชัย ดีแก้ว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาซ่าว กล่าวว่า โดยเดิมทีบ้านนาซ่าว นับถือผีบรรพบุรุษ ผีปู่ย่า เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆ กันมา ชาวบ้านจึงมักจัดทำพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษ หรือเรียกว่า “เลี้ยงบ้าน” เพื่อแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณที่ "ผีเจ้าปู่" ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินได้อุดมสมบูรณ์ โดยมีการละเล่นผีขนน้ำหรือแมงหน้างามด้วย

นายแดนชัยกล่าวว่า  ผีขนน้ำหรือแมงหน้างามที่ชาวบ้านละเล่นกัน  เกิดจากที่ชาวบ้านเชื่อว่า ก่อนที่จะทำไร่ทำนาต้องทำบุญอุทิศให้กับผีวัวผีควายที่ล้มหายตายจากไปนั้นยังคงล่องลอยวนเวียนอยู่ตามที่เคยอาศัย เช่น ทุ่งนา  ห้วย หนอง  ครั้นเมื่อถึงเดือนหก ได้พบเห็นผู้คนที่ไปซึ่งได้ยินแต่เสียงกระดึงหรือกระดิ่ง พบแต่ขน ไม่เห็นตัวตน เดินตามคนเข้าบ้าน จึงเรียกว่า "ผีขน"   และการเล่นผีขนน้ำจัดขึ้นเป็นประจำในบุญเดือนหกเป็นการขอฝน จึงเรียกว่า “ผีขนน้ำ”

ส่วนอีกชื่อที่เรียกว่า “แมงหน้างาม” นั้น เพราะผีขนน้ำ เป็นที่โปรดปรานของเจ้าปู่จึงต้องมีการแต่งตัวละเล่นแมงหน้างามเพื่อให้เป็นที่พอใจของเจ้าปู่ แล้วฝนฟ้าจะตกตามฤดูกาล.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น