วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ภูชมลาว แหล่งท่องเที่ยวใหม่ในอำเภอท่าลี่ ชมวิวทะเลหมอกสองประเทศ


ที่อำเภอท่าลี่  จ.เลย  ขณะนี้กำลังมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังเป็นที่รู้จักของผู้ชื่นชอบธรรมชาติ โดยมีจุดเด่นที่สามารถชมทะเลหมอก วิวใน สปป.ลาว และรอบอำเภอท่าลี่  แบบ 360 องศา  ซึ่งมีชาวบ้านในอำเภอท่าลี่ รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนลุ่มน้ำเหือง ช่วยกันดูแล บริหารจัดการรองรับนักท่องเที่ยว