วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สร้างเครือข่ายพันธมิตรกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจ.เลย

สร้างเครือข่ายพันธมิตรกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจ.เลย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ที่ศูนย์ประชุมสัมนา เมโลดีเลย  อ.วังสะพุง จ.เลย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 4 (ขอนแก่น)  จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4)   โดยมีนายประชา แสนกลาง  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานพิธีเปิด