วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผู้ว่าฯเลยขอ สนช.ช่วยดันสนามบินศุลกากร-ย้ายเรือนจำ-ทางเลี่ยงเมืองสนช.ยกคณะเยือน จ.เลย เดินสายรับฟังความต้องการโครงการพัฒนาจังหวัด  ฟังความคิดเห็นปฏิรูปประเทศ  ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่  เหตุผลความจำเป็นที่ทหารต้องทำรัฐประหาร  ด้านผู้ว่าฯเลยเสนอขอให้ช่วยผลักดันโครงการยกระดับสนามบินศุลกากร  ปรับปรุงด่านพรมแดนท่าลี่ สร้างถนนเลี่ยงเมือง ย้ายเรือนจำไปนอกเมือง ตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรรม