วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

กกต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้งนายก อบต.โคกใหญ่ใหม่ หลังสอบพบมีความไม่สุจริตจริงตามผู้ร้องกล่าวหา


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565  นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ 445/2565 เรื่อง ให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ใหม่