วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

ชมคลิปบรรยากาศการปิดหมู่บ้านจ.เลย สกัดโควิดวันแรกจากการที่นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย  ได้ลงนามในคําสั่งศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลยที่ 2 / 2523  เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่  ประกาศปิดหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน ตามความสมัครใจ  ในพื้นที่ทั้ง 14 อำเภอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 30เมษายน  2563 นั้นที่บ้านนาหลวง หมู่ 9 และบ้านยางเดี่ยว หมู่ 10  ต.เขาหลวง  อ.วังสะพุง  หนึ่งใน 25 หมู่บ้านที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ  บรรยากาศเป็นไปอย่างเข้มข้น  มี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับตำรวจ สภ.วังสะพุง  อสม. และชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่ผ่านเข้าออก โดยวัดอุณหภูมิในร่างกาย ลงชื่อเข้า-ออก คนนอกห้ามเข้าในหมู่บ้าน  เว้นแต่หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  มีผลตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
นายสุข  ต้นคำ  ชาวบ้านนาหลวง เปิดเผยว่า รู้สึกอุ่นใจที่มีการตั้งด่านคัดกรองทางเข้าหมู่บ้าน เพราะขณะนี้ชาวบ้านรู้สึกกลัวการแพร่ระบาดของโรคโควิด  อาจจะกระทบการชีวิตความเป็นอยู่ตามปกติประจำวันบ้าง  แต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และจะอดทน ช่วยกันไปจนกว่าโรคโควิดจะหมดไป.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น