วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

ผู้ค้าสลากฯวังสะพุงยังไม่เห็นเงินห้าพัน ขยาดโควิดขอให้เลื่อนออกรางวัลไปก่อน (ชมคลิป)ตามที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเงินจำนวนเดือนละ 5,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เป็นระยะเวลา  3  เดือน  ซึ่งวันนี้ (8 เมษายน 2563)  เป็นวันแรกที่เงินเริ่มโอนเข้าสู่บัญชีผู้ลงทะเบียน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดนั้น  ซึ่งผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหนึ่งใน  8  กลุ่มอาชีพที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นกลุ่มแรกบรรยากาศที่หมู่บ้านนาซำแซง  ต.เขาหลวง  อ.วังสะพุง  จ.เลย  ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนมากกว่าร้อยละ 80   ยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงา  มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อหาอาหารเย็นอย่างบางตากว่าปกติ  ซึ่งแม่ค้าในตลาดส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าสลากฯที่พักจากการเดินเร่ขาย หลังจากที่กองสลากฯได้ประกาศเลื่อนวันออกรางวัลงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 ไปเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
นางนาฎนภา  ศรีวัดทานัง  แม่ค้าสลากฯ เปิดเผยว่า ปกติจะเดินแร่ขายสลากฯอยู่จังหวัดสมุทปราการ  ช่วงนี้ไม่ได้ไปขาย จึงต้องเอาเงินที่เหลืออยู่ลงทุนซื้อไก่มาย่างขาย ส่วนเงินห้าพันบาทที่รัฐบาลบอกจะช่วยเหลือก็ยังไม่มีเข้ามาในบัญชี ซึ่งตนได้ลงทะเบียนไว้แล้ว  มีข้อความแจ้งมาในโทรศัพท์ว่ากำลังตรวจสอบคุณสมบัติ

ด้านนางนิคม   คำแก้ว  เป็นอีกหนึ่งผู้ค้าสลากฯรายย่อย ที่เปลี่ยนตัวเองมาขายมะม่วง กล่าวว่า  งวดนี้ไม่มีรายได้จากการขายสลากฯ จึงต้องปรับตัว ดิ้นรนไปซื้อมะม่วงสุกมาจากจังหวัดชัยภูมิ มาขายตามตลาดนัด  หารายได้พอจุนเจือครอบครัวไปก่อน  เงินห้าพันบาทจากรัฐบาล จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเลย  ถ้าไม่ได้รับ  ก็คงลำบาก ไม่มีเงินใช้หนี้ และใช้จ่ายในครอบครัว อยากให้รัฐบาลเห็นใจผู้ค้าสลากด้วย
ส่วนนางลำพึง  ศรีทุมสุข  แม่ค้าสลากฯอีกรายหนึ่งที่เปลี่ยนอาชีพมาขายผักในตลาดชั่วคราว  กล่าวว่า อยากให้กองสลากฯเลื่อนวันออกรางวัลไปก่อน เพราะกลัวโรคโรวิด ไม่อยากจะเดินทางไปขายต่างจังหวัด  เลื่อนออกไปจนกว่าโรคโควิดจะหมดไป  ส่วนเงินห้าพันก็ยังไม่ได้รับเช่นกัน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น