วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กอ.รมน.เลย ร่วมกับชาวต.กกสะทอน ปลูกหญ้าแฝกบนภูพระ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563  ที่บริเวณภูพระ  บ้านหมากแข้ง  ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.เลย (กอ.รมน.เลย)  เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563  รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน  สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ชาวบ้านหมากแข้ง  นักเรียน นักศึกษา  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีการปลูกหญ้าแฝก และต้นไม้  มีผู้ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200 คน
กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อให้ส่วนราชการ,หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาให้ภูพระเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของตำบลกกสะทอน  ซึ่งจากเดิมเป็นพื้นที่เขาหัวโล้นถูกบุกรุกแผ้วถาง และพบว่ามีองค์พระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคยสร้างไว้ อยู่ในสภาพกระจัดกระจาย และชำรุดทรุดโทรมทิ้งไว้ในพื้นที่รอบหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก  พ.อ.สมหมายและชาวบ้านหมากแข้ง และหมู่บ้านใกล้เคียงจึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ รวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระพุทธรูปให้กลับมางดงามอีกครั้ง  และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น


อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงพระวีรกรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จมาปฏิบัติการทางยุทธวิธี และทรงพักแรม  ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง เพื่อปกป้อง และรักษาอธิปไตยของชาติไทย ทรงดูแลราษฎร สร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขณะนั้นด้วย  โดยมีการย้ายพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานบนภูกระจำนวน 45 องค์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น