วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พาณิชย์เลยจัดตลาดนัดไทย-ลาว ส่งเสริมการค้าชายแดน ตั้งเป้าปี 58 เพิ่ม 10,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2557  ที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง  อ.ท่าลี่ จ.เลย   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย  จัดพิธีเปิด “ตลาดนัดการค้าชายแดน”  โดยมีนายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด  พร้อมด้วยเจ้าเมืองแก่นท้าว และผู้ประกอบการ องค์ภาคธุรกิจเอกชน ของไทยและสปป.ลาว ร่วมงาน
 
นายพงษ์ศักดิ์  วรวงศ์  พาณิชย์จังหวัดเลย  กล่าวว่า  การจัดตลาดนัดชายแดนครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานในกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์เลยดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน  ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อส่งเสริมตลาดการค้าชายแดน  พัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดน สร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางธุรกิจผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ สนับสนุนให้สามารถเชื่อมโยงการค้า ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค เตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน 

สำหรับรูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อป และผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดชายแดน และภาคอีสาน  การแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร  การแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากประเทศ สปป.ลาว

ทั้งนี้  การค้าชายแดนระหว่างจังหวัดเลยกับ สปป.ลาว  ในปี 2556-2557 มีมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 4,000 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า สปป.ลาว สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ คือ เครื่องจักร  เครื่องใช้ไฟฟ้า  วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนสินค้านำเข้าจาก สปป.ลาว ได้แก่  ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด  ลูกเดือย  และไม้แปรรูป ซึ่งจังหวัดเลยตั้งเป้าในปี 2558 มูลค่าการค้าอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น