วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รพ.หนองหินเปิดบริการแล้ว

นายสุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน 2557 โดยมีนายแพทย์ยอดลักษ์  สัยลังกา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และแพทย์ประจำอีก 2 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสาขาต่างๆ รวมทั้งหมด 49 คน ให้บริการในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกัน การควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพร่างกาย/จิตใจ เปิดบริการผู้ป่วยในจำนวน 10 เตียง ให้บริการด้านคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง วัณโรค บริการฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคลินิกเด็กดี และเยี่ยมบ้านผู้ป่วย เป็นต้น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ตั้งแต่กลางเดือน มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ ยังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ และทุนทรัพย์ในการปรับปรุงโรงพยาบาล จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-852219 , 042-852215 หรือสายตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ยอดลักษ์ สัยลังกา โทรศัพท์ 0-862-210-083 เกิดเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669 ฟรีตลอดเวลา

ทั้งนี้ โรงพยาบาลหนองหิน  ได้รับการผลักดันครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2552  โดยนายจีระศักดิ์  น้อยก่ำ  ส.อบจ.เลย เขตอำเภอหนองหิน ในขณะนั้น  ประชาชนมีความต้องการให้ก่อสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวังสะพุง และโรงพยาบาลภูกระดึงห่างไกลกว่า 30 กิโลเมตร  โดยการผลักดันโครงการนี้ มาประสบความสำเร็จเมื่อครั้งนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฐ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเลย ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในอำเภอหนองหิน  จึงอนุมัติงบประมาณก่อสร้างจนแล้วเสร็จ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น