วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมืองเลยจัดอบรมผู้เสพยาฯ เข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายณรงค์ศักดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการโครงการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาฯ ณ กองร้อยสารวัตร จังหวัดทหารบกเลย โดยอำเภอเมืองเลยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-30 กรกฎาคม 2557  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับการเสพติด เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพให้มีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็ง และสภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า ด้วย คสช.ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชาชนยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง โดยกรมการปกครองได้สนับสนุนงบประมาณให้ทุกจังหวัดดำเนินการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจหลักสูตร 15 วัน

ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองเลย จึงได้จัดอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับการเสพติดเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งและสภาจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีคนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 63 ได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากฝ่ายทหาร, ตำรวจ, สาธารณสุข, และฝ่ายปกครอง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น