วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เทศบาลเมืองเลยจัดระเบียบรถสามล้อ เข้มงวดวินัยจราจร-เก็บค่าโดยสารเป็นธรรมที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองเลย   เทศบาลเมืองเลยจัดโครงการสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรเชิงรุก ประจำปี  2557   พ.อ.อำนวย  จุลโนนยาง  รองผู้บังคับการทหารบกจังหวัดเลย   เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กล่าวว่า  จังหวัดเลยเป็นเมืองชายแดนที่สำคัญ  ซึ่งมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก กลุ่มบุคคลผู้สัมผัสนักท่องเที่ยวลำดับแรกคือ  กลุ่มผู้ประกอบการขับขี่รถสามล้อรับจ้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่สามล้อเครื่อง  ที่มีนักท่องเที่ยวสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งมาที่จะต้องได้รับรู้กฎกติกา  ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องร่วมกันปฏิบัติ เช่น การกำหนดราคา ค่าโดยสาร  การมีจรรยาบรรณในการให้บริการ 
นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กล่าวอีกว่า  การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการขับขี่สามล้อรับจ้างได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร และมีส่วนร่วมที่จะแก้ไขปัญหาด้านการจราจรต่อไปอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินการร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเลย , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย , สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเลย  เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของคณะทำงานแก้ไขปัญหาการให้บริการรถสามล้อรับจ้าง (รถสกายแลป) ในเขตเทศบาลเมืองเลย ซึ่งมีผู้ประกอบการขับรถสามล้อรับจ้างจำนวน  100 คน  เข้าร่วมการอบรม

  

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดระเบียบจัดตั้งเป็นชมรมสามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเลย โดยได้มีการแบ่งเขตพื้นที่และแต่งตั้งคณะกรรมการของแต่ละเขตรวมทั้งการจัดทำ ทำเนียบของรถสามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเลย โดยจะมีการมอบเสื้อกักซึ่งจะแบ่งเป็นโซนสีและหมายเลขต่างๆ ตามเขตพื้นที่ให้กับสมาชิกสามล้อรับจ้างในเขตเทศบาลเมืองเลย ภายหลังจากการจัดตั้งชมรม ตั้งกฎระเบียบและเงื่อนไขในการกำหนดราคาค่าโดยสารสามล้อรับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยจะประกาศใช้ต่อไป  เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการรถสามล้อรับจ้าง ในเขตเทศบาลเมืองเลย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น