วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

เลยจัดระเบียบสถานีขนส่ง คัดกรองเข้มข้น ผู้โดยสารขาเข้าทุกคน (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  ที่สถานีขนส่งจังหวัดเลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ลงพื้นที่ตรวจสอบการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินด้วยรถประจำทางเข้าสู่จังหวัดเลย  โดยได้กำชับได้สถานีขนส่งจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยจัดเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดวัดไข้ประชาชาชนทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดให้รถทุกคันต้องเข้าจอดในช่องทางที่กำหนด ผู้โดยสารที่ลงจากรถ ต้องยืนระยะห่าง 1-2 เมตร เข้าคิววัดไข้ และรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ซึ่งช่วงนี้มีประชาชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก  หลังจากทางราชการมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปิดกิจการ ร้านค้า สถานบริการ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดหัวเมืองใหญ่หลังจากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ร่วมกับเทศบาลเมืองเลย  สถานีขนส่งจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเลย และเหล่ากาชาดจังหวัด นำสติ๊กข้อความ “ห้ามนั่ง” ไปปิดไว้ตามเก้าอี้ชานชาลา เว้นห่างกัน 1 ที่นั่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19  พร้อมทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานีขนส่งด้วย.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น