วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ข่าวดี เลยคลายล็อคตลาดนัด-ถนนคนเดิน-ร้านอาหาร เริ่ม 3 พ.ค.นี้ ที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย  นายแพทย์ปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  และนายแพทย์ชุมนุม  วิทยานันท์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย  ร่วมกันแถลงข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเลยประจำวันที่ 30 เมษายน  2563

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า  ในวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.เลย  โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ การเตรียมพร้อมรองรับการผ่อนปรนมาตรการตามที่ทางส่วนกลางกำหนด  ประเด็นที่สองคือ การประเมินความเสี่ยงรายบุคคลสำหรับผู้ที่มีความประสงค์รับหนังสือจากทางราชการสำหรับการเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆ

นายแพทย์สาธารณสุขกล่าวว่า  ขณะนี้จังหวัดเลยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวนสะสมยังคงอยู่ที่ 5 ราย  และไม่พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่เช่นกัน  ส่วนผู้ที่กลับจากต่างประเทศ 357 คน ได้ติดตามกักตัวครบ 14 วันทั้งหมดแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี

สำหรับผู้ที่ ความประสงค์รับหนังสือจากทางราชการสำหรับการเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะผู้ค้าสลากฯรายย่อยที่ต้องเดินทางออกไปตามต่างจังหวัด สามารถไปขอรับหนังสือประเมินความเสี่ยงได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลทุกแห่ง  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยประเมินว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงสูง กลาง ต่ำ ขนาดไหน  หากมีความเสี่ยงต่ำ ก็สามารถเดินทางได้  โดยเจ้าหน้าจะออกหนังสือรับรองให้  กระบวนการขอหนังสือ จะมีการซักประวัติ การให้ความรู้ในการป้องกันดูแลตัวเอง ใบรับรองนี้จะมีอายุ 14 วัน  หลังจากกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลยแล้ว จะต้องกักตัวเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการป่วย  และงวดต่อจะเดินทางออกต่างจังหวัดอีก ก็ต้องมาทำเรื่องขอหนังสือรับรองอีก


นอกจากนี้ จะมีการเปิดให้ขอใบรับรองผ่านการกักตัว 14 วันจากบุคลากรทางสาธารณสุขในระดับอำเภอของตนเอง ประกอบด้วย นายอำเภอ  สาธารณสุขอำเภอ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งทั้งสองใบรับรองนี้จะต้องใช้ประกอบกัน  มาตรการนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางจังหวัดเลยนำมาใช้เฉพาะพื้นที่ โดยอ้างอิงรูปแบบใบประเมินความเสี่ยงจากกรมควบคุมโรคติดต่อ สามารถรับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายแพทย์ปรีดากล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการผ่อนคลาย ซึ่งส่วนกลางได้แจ้งพร้อมกันทั่วประเทศ มี 6 กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย คือประเภทตลาด ทั้งตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน  ตลาดชุมชน ตลาดน้ำ และแผงลอย   ร้านจำหน่ายอาหารอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ขนมหวาน  ไอศกรีม ที่อยู่นอกห้าง ร้านอาหารริมถนน รถเข็น หาบเร่   กิจการร้านค้าปลีก ค้าส่ง  ซุปเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อ  รถเร่ หรือรถขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าปลีกชุมชน  ขายโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม 

แฟ้มภาพ ถนนคนเดินเชียงคาน

ประเภทกีฬาและสันทนาการ สามารถเล่นกีฬาได้ในสวนสาธารณะ ในส่วนที่เป็นการเดิน รำไท้เก็ก กีฬาประเภทที่ไม่ได้เล่นเป็นทีม ไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน  ร้านตัดผม  ร้านตัดขนสัตว์ เลี้ยงและรับฝากสัตว์  สามารถทำได้ โดยเริ่มวันที่ 3 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป  แต่เจ้าของกิจการต้องมีสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย มีเฟซชิลด์ มีเจลแอลกอฮอล์  อาคารสถานที่ต้องมีการทำความสะอาด มีการระบายอากาศที่เหมาะสม การจัดอุปกรณ์ที่เหมาะสม  ขณะเดียวกัน ผู้ใช้บริการต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองเช่นเดียวกัน  ซึ่งรายละเอียด ทางส่วนกลางจะมีระเบียบปฏิบัติออกมาภายหลังอีกครั้งหนึ่ง .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น