วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

ใบอ้อยมีค่า อย่าเผาทิ้ง โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงรับซื้อตันละ 1 พันบ. (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2563  ที่ศาลากลางจังหวัดเลย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย จัดแถลงข่าว การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลทั้งสองแห่งในจังหวัดเลย และสื่อมวลชนเข้าร่วม


นายสมศักดิ์  จวงพลงาม  ผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง  อ.วังสะพุง  กล่าวว่า  พื้นที่ปลูกอ้อยของโรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวงในจังหวัดเลยมีประมาณ 400,000 ไร่  มีเกษตรกร 6,400 ราย  ปีนี้มีผลผลิตป้อนเข้าสู่โรงงานลดลงประมาณร้อยละ 30 เพราะสภาพอากาศที่แห้งแล้ง  จึงคาดว่าจะปิดหีบอ้อยได้ไม่เกินวันที่ 10 มีนาคม หรือช่วงเดือนกุมภาพันธ์  สำหรับมาตรการลดการเผาอ้อย ทางโรงงานมิตรภูหลวงได้รณรงค์ให้เกษตรกรตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่อง  พร้อมตั้งรางวัลนำจับคนเผาอ้อย หากคดีถึงที่สุดแล้ว จะได้รับเงิน 50,000 บาท 

ภาพรถสานใบ ม้วนเป็นก้อนที่ไร่อ้อยบ้านลาด ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง

ภาพรถสานใบ ม้วนเป็นก้อนที่ไร่อ้อยบ้านลาด ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุงนายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนรถเครื่องจักรสำหรับตัดอ้อยสด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 7 คัน จากเดิม 20 คัน  พร้อมกับสนับสนุนรถติดตั้งเครื่องสานใบอ้อย   ปีนี้ส่งเสริมไป 170 ชุด รวมพื้นที่ประมาณ 70,000 ไร่  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่โรงงานฯประกาศรับซื้อใบอ้อยตันละ 1,000 บาท  ตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมา ได้ซื้อไปแล้ว 6,000 ตัน  จากที่ตั้งเป้าไว้ 40,000 ตัน  ทำให้ในปีนี้โรงงานฯมีอ้อยสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20  เป็นผลมาจากเกษตรกรให้ความร่วมมือตัดอ้อยสดเป็นอย่างดี  ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็สนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกรที่ตัดอ้อยสด ขายได้เพิ่มอีกตันละ 130 บาท คาดว่าปีนี้จะได้อ้อยสดร้อยละ 70 ตามแผนที่กำหนดไว้


ภาพรถสานใบ ม้วนเป็นก้อนที่ไร่อ้อยบ้านลาด ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง

ภาพรถสานใบ ม้วนเป็นก้อนที่ไร่อ้อยบ้านลาด ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง

ภาพรถสานใบ ม้วนเป็นก้อนที่ไร่อ้อยบ้านลาด ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น