วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

'ชาย เมืองสิงห์' ร่วมวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุวังผาพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช


เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2556  นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เจดีย์  "พระบรมธาตุวังผาพระชันษาร้อยปี" ณ บ้านวังผา ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในโอกาสครบรอบพระชันษา 100 ปี ในปีพุทธศักราช 2556 นี้

การก่อสร้าง พระบรมธาตุดังกล่าว สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ได้มีพระเมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุ ประทานพระพุทธรูปพระพุทธชยันตรี ร้อยปีพระชันษา และประทานนามพระเจดีย์ว่า “พระบรมธาตุวังผา พระชันษาร้อยปี” โดยมีชาวบ้านวังผา พุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอปากชมและจากต่างจังหวัดมาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก  ถึงแม้ว่าเส้นทางที่เข้าไปยังบริเวณพิธียากลำบาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เกิดฝนตกทำให้ถนนลื่น   ซึ่งภายหลังจากวางศิลาฤกษ์   ได้มีการปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ไว้เป็นพุทธบูชาบริเวณลานก่อสร้างเจดีย์   

ทั้งนี้ภายในพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุนั้น มีคุณชาย เมืองสิงห์ หรือชื่อจริง สมเศียร พานทอง ศิลปินแห่งชาติ และนายอู้ด เป็นต่อ หรือ อู้ด พี่น้องครับ  เดินทางมาพิธีครั้งนี้ด้วย  และชาย เมืองสิงห์ ยังได้ขับร้องเพลง ทำบุญร่วมชาติ ให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญ ฟังกันอีกด้วย.