วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กรมอุทยานฯมอบเงินให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าภูหลวงบุกทำลายพืชไร่


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  ที่หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำทบ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8  เดินทางไปมอบเงินชดเชยเยียวยาแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าภูหลวงทำลายพืชไร่ รอบเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง จำนวน 52 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 241,450 บาท  โดยแยกเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่รอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จากตำบลเขาหลวง 16 ราย  ตำบลทรายขาว 19 ราย อำเภอวังสะพุง และราษฎรตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ 17 ราย

นายชัยณรงค์ ดูดดื่ม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง กล่าวว่า  จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย ทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ราษฎรที่อาศัยรอบๆ ป่าภูหลวง ได้รับผลกระทบตลอดมา และยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน จากการที่ช้างป่าออกมาหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือช้างป่าแห่งประเทศไทยขึ้น โดยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงได้จัดทำรายงานความเสียหายของราษฎรไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และได้รับการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินชดเชยเยี่ยวยาแก่ราษฎรจำนวนดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและทางกรมอุทยานฯกำลังหาแนวทางแก้ไขปัญหาของช้างในระยาวต่อไป  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงกล่าว.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น