วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

หอการค้าเลยจับมือพ่อค้าแขวงเวียงจันทน์หนุนสร้างสะพานข้ามโขงแห่งที่ 6 เชื่อมปากชม-เมืองหมื่น


หอการค้าเลยยกทีมข้ามน้ำโขง หารือพ่อค้า นักธุรกิจแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ร่วมมือเปิดตลาดการท่องเที่ยว  การลงทุน วางแผนให้เมืองสานะคามรองรับนักท่องเที่ยวล้นเชียงคาน หนุนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่  6 เชื่อมปากชมกับเมืองหมื่น พร้อมเร่งผลักดันให้ด่านศุลากรเชียงคานกับเมืองสานะคามเป็นด่านสากล รองรับเปิดอาเซียน  ลดขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ดึงดูดนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556  นายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต  ประธานหอการค้าจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงคาน ผู้แทนจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่เลย และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงคาน เดินทางไปร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของแขวงเวียงจันทน์ นำโดยท่านบุนทัน  ปันยาทิลาด  ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงเวียงจันทน์ ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเมืองสานะคาม  แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ฝั่งตรงข้ามอำเภอเชียงคานที่ประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ อ.เชียงคาน กับ เมืองสาะนะคามพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวระหว่างกัน  มีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ผลิตภัณฑ์OTOP ศิลปวัฒนธรรม  งานบุญ-ประเพณีระหว่างกัน  ให้ยกระดับด่านเมืองซะนะคามและด่านบ้านวัง เมืองหมื่นเป็นด่านสากล  เทียบเท่าด่านเชียงคาน และด่านคกไผ่  อ.ปากชม อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการทำขั้นตอนกระบวนการผ่านแดน  ให้มีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน  เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบให้แพขนานยนต์ (เรือบั๊ก) ข้ามแม่น้ำโขง ที่ให้บริการระหว่าง ด่านคกไผ่อ.ปากชม ด่านบ้านวัง  เมืองหมื่น  ซึ่งเปิดทำการในวันจันทร์-วันศุกร์ เป็นเปิดให้บริการทุกวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ซึ่งด้านเมืองสานะคามมีโรงแรม ห้องพักต่างๆ 11 แห่งรวมกันประมาณ 200 ห้อง  พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจากเชียงคาน  อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน สามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปถึงวังเวียง  และเขื่อนน้ำงึมได้โดยสะดวกด้วย  รวมถึงผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น เช่น การแปรรูปกล้วย  และเครื่องจักรสานไม้ไผ่  ไว้คอยจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 


พระพุทธรูปในวัดใหญ่ผาฮด แกะสลักจากหน้าผา


ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบให้ผลักดัน  ส่วนที่เกี่ยวข้องให้เปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขง ระหว่าง อ.ปากชม ไปยังเมืองหมื่นด้วย

ภายหลังการประชุม  คณะนักธุรกิจของของแขวงเวียงจันทน์ได้นำคณะจากฝ่ายไทย เดินทางไปชมโรงแรมในเมืองสานะคาม และเข้าชมวัดใหญ่ผาฮด  ที่มีพระพุทธรูปปางถวายเนตรอายุเก่าแก่ประมาณ 800 ปี  แกะสลักหน้าผาหินปูน  แล้วก่อสร้างพระอุโบสถครอบไว้  ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองสานะคาม.

โรงแรมในเมืองสานะคาม คืนละ 400-500 บ.


เชียงคาน  มองจากฝั่งสานะคาม

1 ความคิดเห็น: