วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

ทหาร-ชาวบ้านร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษาสมเด็จราชินีนาถฯ


ที่บริเวณภูป่าเปาะ บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ  อ.หนองหิน  จ.เลย  พ.อ.ชาญชัย   เอมอ่อน  ผู้บังคับการกรมทหารราบ ที่ 8 ร่วมกับข้าราชการและประชาชนชาว นักเรียน จำนวน 200 คน ในตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี  2556  ดำเนินการโดยกองพันทหารราบที่ 1  กรมทหารราบที่ 8 ได้รับมอบภารกิจให้ดำเนินงาน ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2556 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต จังหวัดเลย โดยการปลูกป่า 100 ไร่ และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ 10 ฝาย ทำแนวกันไฟระยะทาง  4,500 เมตร พร้อมฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าให้กับราษฎร ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จำนวน  100  คน ซึ่งหน่วยได้รับความร่วมมือ จากองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ    กำนันตำบลปวนพุ รวมทั้งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ - ภูกระแต ตลอดทั้งคณะกรรมการและราษฎรตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นอย่างดี  เพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 81 พรรษา โดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯในครั้งนี้.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น