วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

จทบ.เลยเปลี่ยนผู้การ คนเก่าขึ้นเป็นผบ.มทบ.23

พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์  
ที่หน้ากองบังคับการจังหวัดทหารบกเลย  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556  จังหวัดทหารบกเลยจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บังคับการ ระหว่าง พล.ต.ภัทรพล  รักษนคร กับ พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์  ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ พล.ต.ภัทรพล  รักษนคร  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลยไปดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23(มทบ.23) จ.ขอนแก่น และให้ พล.ต.วรทัต  สุพัฒนานนท์ รองผู้บัญชาการ มทบ.23   ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย  โดยมีนายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต  ประธานหอการค้า จ.เลย  คณะกรรมการหอการค้า จ.เลย    นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์  กรรมการหอการค้าไทย  และนางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย   พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
พล.ต.วรทัต  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลยคนใหม่ กล่าวว่า   ในวาระที่ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ตนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ตนมีเจตนารมณ์มุ่งมั่น จะปฏิบัติราชการในตำแหน่งนี้ให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้หน่วยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่รักและศรัทธาจากประชาชน.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น