วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เปิดแล้วงานออกพรรษาเชียงคาน ประจำปี 2556


เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2556  ที่บริเวณสามแยกหน้าสำนักงานสาธารณสุข  อ.เชียงคาน  จ.เลย  นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานและการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2556   โดย มีขบวนแห่ปราสาทผึ้งของคุ้มวัดต่างๆ ในอำเภอเชียงคาน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคาน  ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
 


นายวิสา  ยัญญลักษณ์  นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า  งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์ เป็นประเพณีดั้งเดิม ของชาวเชียงคาน โดยพระยาศรีอรรคฮาด  นายอำเภอคนแรก  ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน  ร่วมจัดทำปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว นอกจากนี้ชาวเชียงคานยังทำผาสาดลอยเคราะห์ที่ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน ลอยลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน  ซึ่งการประกอบพิธีผาสาดลอยเคราะห์จะมีขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2556
สำหรับกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในงานประเพณีออกพรรษา ได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ     ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  การ การไหลเรือไฟ  การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีขบวนของดีจากตำบลต่าง ๆ  จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน  โดยงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่  13-20 ตุลาคม 2556. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น