วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ชาวเลยต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เรียกร้องให้ขัดขืนคำสั่งรัฐบาลปู

นายทศพล  พรหมเกตุ  แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมยื่นหนังสือต่อนายยิ่งยศ  ธนะจันทร์ รอง ผวจ.เลย

ที่ลานประชาธิปไตยกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  2556  ประชาชนชาว จ.เลย ในนามกลุ่มมวลมหาประชาชนชาวเลย  จำนวนประมาณ 200 คน  จัดชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  โดยมีแกนนำผลัดขึ้นกันปราศรัยโจมตีเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้เฉพาะนักการเมืองบางกลุ่ม  ล้างผิดให้คนทุจริตต่อบ้านเมืองทำลายหลักนิติรัฐอย่างย่อยยับ   พร้อมได้นำจอโปรเจ็กเตอร์มาฉายถ่ายทอดสดการชุมนุมที่เวทีถนนราชดำเนินด้วย   ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เรียกร้อง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  โดยมีนายนายยิ่งยศ  ธนะจันทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมารับหนังสือแทน


หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า  บัดนี้เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดแล้วว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์  หมดความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากมีการทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง  กระทำการอันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญอยู่เสมอ แทรกแซง  ครอบงำ  และบงการฝ่ายนิติบัญญัติโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง  ด้วยการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เอื้อประโยชน์ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร และพวกพ้อง ถือเอาประโยชน์ตนเหนือกว่าประโยชน์ของชาติ  และล่าสุดคือการสูญเสียดินแดนรอบปราสาทพระวิหารให้แก่กัมพูชา ซึ่งนับว่าเป็นการเสียดินแดนครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นการเสื่อมเสียซึ่งพระเกียรติยศและเกียรติภูมิของประเทศอย่างร้ายแรง


หนังสือฉบับนี้ระบุอีกว่า ในวันนี้มีมวลมหาประชาชนชาวไทยจำนวนหลายล้านคนออกมาร่วมชุมนุมขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์อยู่ทั่วประเทศ มวลมหาประชาชนชาวเลยจึงมีมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหยุดปฎิบัติราชการตามคำสั่งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขณะเดียวกันมวลมหาประชาชนชาวเลยจะปฏิเสธอำนาจการปกครองของรัฐบาลชุดนี้  เนื่องจากหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว  หนังสือระบุ

หลังที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรับหนังสือแล้ว ได้เดินทางกลับทันที พร้อมรับปากว่าจะนำเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยเร็ว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น