วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เมืองเลยเกมส์เปิดฉากแล้วอย่างยิ่งใหญ่


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  ที่สนามกีฬากลาง จ.เลย  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 รอบคัดเลือกภาค 3 หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมหลายรายการ เช่น การรำมวยไทยประกอบดนตรีของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง อ.ผาขาว จ.เลย  และการแสดงดนตรีโปงลางของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  ตามด้วยการเดินขบวนพาเหรดนักกีฬา 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีวงดุริยางค์จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยานำขบวน


นายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่า  จังหวัดเลยได้ว่างเว้นจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ    มานาน       แต่ในด้านการส่งเสริมกีฬา   จังหวัดเลยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา  ในโอกาสที่จังหวัดเลย  ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะนักกีฬา    เจ้าหน้าที่   และผู้มาเยือนจะประทับใจในการมาเยือนจังหวัดเลย     และได้ใช้กีฬาเป็นสื่อสนับสนุนและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ  พลานามัยและความสมานฉันท์ของคนในชาติได้เป็นอย่างดี
      

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  30  “เมืองเลยเกมส์  มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากทั่วภาคอีสาน 20 จังหวัด จำนวน ประมาณ 8,839 คน  โดยแบ่งเป็นนักกีฬาชาย 2,835 คน นักกีฬาหญิง 4,361 คน และเจ้าหน้าที่ 1,643 คน  โดยแข่งขันทั้งสิ้น 38 ชนิดกีฬา ใช้สนามแข่งขันภายในจังหวัด 26 ชนิดกีฬา และอีก ชนิดกีฬาใช้สนามแข่งขันที่ จ.อุดรธานี , .มหาสารคาม , .ร้อยเอ็ด และ จ.ขอนแก่น เนื่องจาก จ.เลยไม่มีสนามรองรับ ส่วนอีก 6 ชนิดกีฬาไม่มีการแข่งขัน โดยดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2556.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น