วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เลยเตรียมจัดงานไม้ดอกเมืองหนาว ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คาดนักท่องเที่ยวแห่ชมงานไม่ต่ำกว่า 70,000 คน


เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556  ที่สวนดอกไม้ทีเอสเอ บ้านกกโพธิ์  ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย  นายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายบุญเติม  เรณุมาศ  นายอำเภอภูเรือ  และนางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า  อำเภอภูเรือถือเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเมืองหนาวใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์  เช่น  คริสต์มาส ดาวเรือง  พิทูเนีย เป็นต้น ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 100 ล้านบาท จังหวัดเลย โดยอำเภอภูเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นจึงได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ครั้งที่ 21 ในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่  2 มกราคม 2557  ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัด  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวให้เป็นอาชีพหลัก

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงขบวนแห่รถบุปผชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การแสดงการจัดสวยหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่อำเภอภูเรือ จำนวนไม่น้อยกว่า 70,000 คน  และมีรายได้เข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท นายภานุ  แย้มศรีกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น