วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ภูเรือเปิดงานไม้ดอกเมืองหนาว ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ


เมื่อ 17.30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2556  ที่หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย  นายภานุ  แย้มศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556
 


นายบุญเติม  เรณุมาศ  นายอำเภอภูเรือ  กล่าวว่า  อำเภอภูเรือถือเป็นแหล่งปลูกไม้ดอกเมืองหนาวใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์  เช่น  คริสต์มาส ดาวเรือง  พิทูเนีย เป็นต้น ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 100 ล้านบาท  เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ครั้งที่ 21 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่  2 มกราคม 2557  ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล และของจังหวัด  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวให้เป็นอาชีพหลัก

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงขบวนแห่รถบุปผาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  การแสดงการจัดสวยหย่อมและตกแต่งร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  การประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมงานจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น