วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จทบ.เลย-กรมทหารพรานที่ 21 ช่วยภัยแล้ง ร่วมกับชาวบ้านทำฝายกั้นน้ำ


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  ที่บริเวณแม่น้ำเลย บ้านวังโป่ง ต.ศรีสองรัก  อ.เมือง จ.เลย  กำลังพลทหารจากจังหวัดทหารบกเลย  และกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 จำนวน 2 กองร้อย  ร่วมกับชาวบ้านวังโป่งช่วยกันทำแนวกระสอบทรายกั้นเป็นฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันน้ำแล้ง  ซึ่งแม่น้ำเลยบริเวณนี้มีเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังอย่างหนาแน่น  โดยในแต่ละปี เมื่อถึงหน้าแล้ง เกษตรกรจะได้รับผลกระทบ ปลากระชังที่เลี้ยงไว้ตายจำนวนมากเนื่องจากระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว  ในปีนี้จึงมีการระดมเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ และชาวบ้านช่วยกันทำฝายขึ้น  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อปลากระชัง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 1 จุด และจะดำเนินต่อเนื่องไปอีก 2-3 จุด ในเขตตำบลศรีสองรัก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น