วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผู้ว่าฯเลยสั่งปลดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.ด่านซ้าย พัวพันค้ายาบ้า


นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 1794/2557 ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในอำเภอด่านซ้าย พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้ถูกตำรวจภูธรอำเภอหล่มเก่า จับกุมตัวและค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จำนวน 2,075 เม็ด จึงถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และจากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ


ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 บัญญัติว่า ผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้านของตน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ราษฎรในหมู่บ้าน  และมาตรา ๒๘ ทวิ บัญญัติว่า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติกิจการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เท่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านให้กระทำ   ซึ่งพฤติกรรมของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้  เป็นการจงใจกระทำผิดกฎหมาย ถือเป็นเรื่องร้ายแรงอันเป็นการบกพร่องในหน้าที่และประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษากฎหมาย แต่กลับกระทำผิดเสียเอง จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

จังหวัดเลย จึงขอเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งทุกระดับ อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหากพบเห็นหรือสืบพบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง จะถูกดำเนินคดี และมีการลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดทันที.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ6 พฤษภาคม 2557 เวลา 23:47

    กลัวเป็นเจ้าหน้าที่เองที่ จำหน่าย หนักเลย

    ตอบลบ