วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประธานหอการค้าอีสานตอนบนมั่นใจเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็ว หลังตั้ง คสช.

นายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์  ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปิดเผยว่า  ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เข้ามาปกครองบริการประเทศทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศสงบสุขขึ้น  สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนจากต่างชาติในเสถียรภาพของรัฐบาลที่นำโดย คสช.  ตนเชื่อว่านักลงทุนต่างชาติจะกลับเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมเกือบทุกด้าน เช่น ทรัพยากรบุคคล  ค่าแรง  และสภาพภูมิศาสตร์  จะสามารถทำให้เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ลักษณะค่อยๆ ฟื้นตัว  โดยเฉพาะผลจากการที่มีการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้แก่ชาวนา รวมกว่า 90,000 ล้านบาท  เม็ดเงินส่วนนี้จะกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น เงินสะพัดในระบบ 5-6 รอบ รวมประมาณ 6-7 แสนล้านบาท  โดยเฉพาะในภาคอีสานในไตรมาสแรกของปีหน้า จะฟื้นขึ้นมาจากสินค้าเกษตร พืชไร่ต่าง ๆ

ขณะเดียวกันหลังจากที่ คสช.ได้พิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557-2558  แล้วเสร็จ ความชัดเจนการใช้จ่ายของรัฐบาลก็จะมีมากขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนภาคเอกชน  สามารถวางแผนการลงทุนได้ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกัน.   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น