วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผู้ว่าฯเลยขอ สนช.ช่วยดันสนามบินศุลกากร-ย้ายเรือนจำ-ทางเลี่ยงเมืองสนช.ยกคณะเยือน จ.เลย เดินสายรับฟังความต้องการโครงการพัฒนาจังหวัด  ฟังความคิดเห็นปฏิรูปประเทศ  ทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่  เหตุผลความจำเป็นที่ทหารต้องทำรัฐประหาร  ด้านผู้ว่าฯเลยเสนอขอให้ช่วยผลักดันโครงการยกระดับสนามบินศุลกากร  ปรับปรุงด่านพรมแดนท่าลี่ สร้างถนนเลี่ยงเมือง ย้ายเรือนจำไปนอกเมือง ตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรรม

ที่ศาลากลางจังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2558  นายพีระศักดิ์  พอจิต  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  คนที่สอง  นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของกรรมาธิการคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการของจังหวัดเลย  พร้อมแนะนำบทบาทหน้าที่ของ สนช.  รวมถึงชี้แจงถึงเหตุผลการทำรัฐประหาร ว่าเพื่อต้องการยุติความขัดแย้งทางการเมือง  เพื่อยับยั้งความเสียหายต่อประเทศชาติ  หลังจากนั้นรองประธาน สนช.ได้เปิดโอกาสให้นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นำเสนอโครงการแผนพัฒนาจังหวัดสำหรับโครงการที่ได้รับเสนอประกอบด้วย  การขยายสนามบินจังหวัดเลย และยกระดับให้เป็นสนามบินศุลกากร  เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยว  ตลอดจนผู้เดินทางทางอากาศยาน  ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  จากสถิติของท่าอากาศยานเลยระบุว่า  จำนวนผู้โดยสารปี 2558 มีจำนวน  42,422 คน  เพิ่มขึ้นจากปี 2557  จำนวน  14,519 คน  นอกจากนี้ยังเสนอให้ สนช.ผลักดันโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เพื่อรองรับปริมาณรถยนต์ที่เดินทางผ่านใจกลางเมืองวันละ 19,000 คัน  เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 9,000 คัน  ภายใต้วงเงินงบประมาณ 1,950 ล้านบาท  , โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง  , โครงการพัฒนาด่านศุลกากรท่าลี่  เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าชายแดน  การคมนาคม การท่องเที่ยว กับ สปป.ลาวขณะเดียวกัน นายวิโรจน์ยังได้เสนอโครงการย้ายเรือนจำจังหวัด ออกไปนอกเมือง  เนื่องจากที่ตั้งปัจจุบันไม่เหมาะสมกับการขยายตัวของเมือง และมีปริมาณผู้ต้องขังมากขึ้น  เกือบ 2,000 คน  แต่มีความจุรับได้เพียง 1,000 คน  สำหรับสถานที่แห่งใหม่ กำหนดไว้ที่เรือนจำชั่วคราวโพนเหล็ก ต.นาอาน  อ.เมืองเลย  พื้นที่ 500 ไร่  , โครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร  ซึ่งจังหวัดเลยมีพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชได้หลากหลายชนิด  เหมาะสมที่จะมีการตั้งสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร


หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย คณะ สนช.ได้เปิดเวทีรับความคิดเห็นของประชาชน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อรวบรวมข้อมูลไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่และกลไกของ สนช.ต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น