วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เลยหนาวจัด แม่คะนิ้งลง อ.นาแห้ว ภูเรือ ด่านซ้าย


จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ทำให้พื้นที่จังหวัดเลยมีอุณภูมิลดต่ำลงต่อเนื่องเป็นวันที่สาม  ต่ำสุดบนบนยอดภู 0-5 องศาเซลเซียส  ส่วนพื้นราบเฉลี่ย  3-5 องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิยอดหญ้าวัดได้ -1 องศาเซลเซียส  โดยเฉพาะที่อำเภอภูเรือ  ด่านซ้าย  นาแห้ว  ในเช้าวันนี้ ได้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง  หรือแม่คะนิ้งจับตัวขาวโพลนไปทั่วยอดหญ้าและกองฟาง  ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับฤดูหนาวในปีนี้  สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว  พากันเข้ามาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจำนวนมาก
สถานีอุตุนิมยมวิทยาเลย  รายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่างๆ มีดังนี้  อ.เมือง  6.5 องศาเซลเซียส , อ.วังสะพุง 8.2 องศาเซลเซียส , อ.ด่านซ้าย  5.0 องศาเซลเซียส, อ.เชียงคาน 11.0 องศาเซลเซียส  อ.ท่าลี่ 7.0 องศาเซลเซียส , อ.ภูกระดึง 7.5 องศาเซลเซียส , อ. ภูเรือ 9.0 องศาเซลเซียส ,  อ.นาแห้ว 7.2 องศาเซลเซียส ,  อ.ปากชม 9.0 องศาเซลเซียส , อ.นาด้วง 10.0 องศาเซลเซียส , อ.ภูหลวง 9.0 องศาเซลเซียส , อ.ผาขาว 10.4 องศาเซลเซียส , อ.เอราวัณ  11.0 องศาเซลเซียส ,  อ.หนองหิน 12.0 องศาเซลเซียส  อุทยานแห่งชาติภูกระดึง( อ.ภูกระดึง )  5.6 องศาเซลเซียส , อุทยานแห่งชาติภูเรือ(อ.ภูเรือ) 3.0 องศาเซลเซียส ,  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(อ.ภูเรือ) 1.0 องศาเซลเซียส , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย( อ.ภูเรือ )  8.5 ,  อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (อ.นาแห้ว)  8.0 องศาเซลเซียส. 

ภาพโดยคุณสุพัตรา พรมใจ อบต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น