วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ศาลทหาร มทบ.28 ค่ายศรีสองรักเปิดทำการแล้ว ดูแลจ.เลย-หนองบัวลำภูเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  พล.ร.ท.ปรีชา  จามเจริญ   หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร  ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   เดินทางมากระทำพิธีส่งมอบอาคาร และสิ่งอุปกรณ์ของศาลทหารให้แก่มณฑลทหารบกที่ 28  เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรักษาต่อไป  โดยมีพล.ต.ชัยวิน  ผูกพันธุ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  เป็นผู้แทนลงนามรับมอบ

ร.ต.อภิชาติ  บำรุงพืช  รักษาราชการจ่าศาลมณฑลทหารบกที่ 28  กล่าวว่า  ศาลมณฑลทหารบกที่ 28 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตอำนาจศาลมณฑลทหาร พ. ศ. 2558  มาตรา 4 อนุ 16 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตอำนาจศาลมณฑลทหาร ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2526 ให้ศาลมณฑลทหารบกที่ 28 มีเขตอำนาจ ตลอดท้องที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู  อาคารที่ทำการศาลทหาร เป็นสถานที่สำหรับพิจารณา พิพากษาตามกระบวนการยุติธรรมทหาร และเป็นกิจการที่ต้อง
ระทำ ในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับศาลพลเรือน  เพื่อให้สมกับศักดิ์ศรี และสถานะ จึงจำเป็นต้องมีอาคารสถานที่ทำการอันเหมาะสม ด้วยเหตุดังกล่าว กรมพระธรรมนูญ จึงได้รายงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม ขอสร้างอาคารที่ทำการศาลทหารขึ้นทั่วราชอาณาจักร โดยใช้เงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ในวงเงิน 12 ล้าน 60,000 67000 บาท แล้วเสร็จเมื่อ 22 กันยายน 2557ทั้งนี้  ศาลทหารได้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมจากสภาวะปกติ โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 50/2557  ลงวันที่ 30  พฤษภาคม 2557   โดยที่การกระทำความผิดฐานมีหรือใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พุทธศักราช ๒๔๙๐ เป็นความผิดที่มีเหตุพิเศษเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อย ของประชาชน เฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ จึงควรดำเนินการด้วยความเด็ดขาดให้ได้ผล เพื่อความมั่นคงของประเทศ และความสงบสุขของประชาชน. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น