วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ชาว จ.เลย กว่า 10,000 คน ร่วมกิจกรรมร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  นายคุมพล  บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนำทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มมวลชน และพสกนิกรชาวจังหวัดเลยทุกหมู่เหล่า ประมาณ 10,000 คนภายในงาน มีผู้แทนจากแต่ละเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเลย ประกอบด้วย  ชาวคนไทยเชื้อสายจีน  ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม  ชาวไทดำ  ชาวไทพวน  และชาวม้ง  พร้อมด้วยผู้แทนศาสนาต่างๆกล่าวถวายอาลัย , วงออเครสตร้าโรงเรียนเลยพิทยาคมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์   มีการจัดเต้นท์นิทรรศการตามโครงการร้อยดวงใจไทเลยถวายความอาลัยและนิทรรศการทรงสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ , ฉายภาพยนต์เทิดพระเกียรติ รอยเสด็จจังหวัดเลย
โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำพสกนิกรชาวจังหวัดเลยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ปัญหาของชาติ สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาและความถูกต้องตลอดไป ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการร่วมจุดเทียน พร้อมร่วมแปรอักษรเป็นเลข 9 ไทย ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจ จากนั้นผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงต้นไม้ของพ่อ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น