วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ศูนย์ศิลป์สิรินธรจัดประกวดเยาวชนวาดภาพสด สืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559  ที่ศูนย์ศิลป์สิรินธร  ภายในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  อ.วังสะพุง  จ.เลย  ศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ สพฐ. ศูนย์ศิลป์สิรินธร  จัดโครงการนิทรรศการศิลป์สิรินธร 2559  ในหัวข้อ “สานต่อที่พ่อทำ” 

นายสังคม  ทองมี  ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ สพฐ. ศูนย์ศิลป์สิรินธร กล่าวว่า  การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ด้วยภาพวาดจากคำสอนและพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยให้แก่สาธารณชน  โดยมีเยาวชนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการวาดภาพสดกว่า 200 คน  ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท  โดยภาพวาดที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำไปแสดงในนิรทรรศการศิลป์สิรินธร 2559  ในหัวข้อ “สานต่อที่พ่อทำ”  ในระหว่างวันที่ 5  ธันวาคม – 31 พฤษภาคม 2560.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น