วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ภูกระดึงเตรียมรับมือไฟป่า เร่งสร้างเครือข่ายชาวบ้านดูแลร่วมกัน


ที่สถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง  จ.เลย  ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีนายชัชพงษ์  อาจแก้ว  นายอำเภอภูกระดึงเป็นประธานพิธีเปิด

นายเกียรติศักดิ์  สนิทไทย  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)   กล่าวว่า  ไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุของไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้น  ทั้งที่ทั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทบทวนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า และการควบคุมไฟป่าให้แก่เครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในท้องที่ อ.ภูกระดึง  เพื่อเสริมสร้างบทบาทเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายฯจาก 16 หมู่บ้าน ที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจำนวน 100 คน

นายอดิศร  เหมทานนท์  หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง จ.เลย  กล่าวว่า  ปัจจุบันการแก้ปัญหาไฟป่าโดยหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ปัญหาลดลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น การแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ในลักษณะของเครือข่ายประชาชน  โดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ จากสถิติการเกิดไฟป่าในพื้นที่ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเมื่อปลายปี 2558 ถึงปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 97 ครั้ง  พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายจำนวน 3,484 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่หลังแป 18 ครั้ง  ป่าได้รับความเสียหาย 2,020 ไร่  และพื้นที่ด้านล่างเชิงเขา 79 ครั้ง  ป่าได้รับความเสียหาย 1,464 ไร่  สถานการณ์ในปีนี้คาดว่าจะมีความรุนแรงน้อยลง  เนื่องจากเชื้อเพลิงที่สะสมมานานมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว  ประกอบกับประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกให้ความร่วมมือในการป้องกันดูแลรักษาการเกิดไฟป่าเป็นอย่างดี.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น