วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

นาแห้ว-เมืองบ่อแตน จัดสงกรานต์ไทย-ลาวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560  ที่จุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว  บ้านเหมืองแพร่  ต.นาแห้ว  อ.นาแห้ว  จ.เลย  มีการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์อาเซียน ริมแม่น้ำเหือง ฮุ่งเฮืองต้อนรับปีใหม่ ระหว่างอำเภอนาแห้ว กับเมืองบ่อแตน  แขวงไชยะบูลี  สปป.ลาว  โดยมีนางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานพิธีเปิด  มีนายพรชัย  ถมกระจ่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  และท่านบุญเสน  จันทะผอง  เจ้าเมืองบ่อแตน  ร่วมพิธีเปิดด้วย

นางสาวภูมารินทร์  คงเพียรธรรม  นายอำเภอนาแห้ว  กล่าวว่า  งานสืบสานประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์อาเซียน ริมแม่น้ำเหือง ฮุ่งเฮืองต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560  อำเภอนาแห้วร่วมกับเมืองบ่อแตน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่น ระหว่างอำเภอนาแห้วกับเมืองบ่อแตน สปป.ลาว 

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย  ขบวนแห่สงกรานต์ไทย-ลาว  พร้อมแห่ต้นดอกไม้ ประเพณีท้องถิ่นของอำเภอนาแห้ว  การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุทั้งสองประเทศ  การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอำเภอนาแห้วและเมืองบ่อแตน  การประกวดนางสงกรานต์ไทย-ลาว  การจัดแสดงและสาธิตอาหารพื้นบ้านของอำเภอนาแห้วและเมืองบ่อแตน

สำหรับบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก  และชื่นมื่น มีประชาชนทั้งสองประเทศเข้ามาเที่ยวชมงานและเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน  โดยได้เดินข้ามสะพานมิตรภาพที่ทำจากไม้ไผ่ ซึ่งประชาชนทั้งสองฝั่งร่วมกันก่อสร้างเพื่อใช้งานนี้เป็นการเฉพาะ.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น