วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พลังศรัทธาประชาชนกว่าหมื่นคน ร่วมล้างพระธาตุศรีสองรัก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีล้างทำความสะอาดพระธาตุศรีสองรัก  พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเลย โดยมีนายถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน ซึ่งเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของอำเภอด่านซ้าย นำประชาชนชาวจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 10,000 คน ร่วมทำพิธีล้างทำความสะอาดองค์พระธาตุศรีสองรักกันอย่างเนืองแน่น

พิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรักมีแห่งเดียวในประเทศที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 455 โดยพระธาตุศรีสองรักก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2106 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ แห่งกรุงศรีอยุธยา ถือเป็นอนุสรณ์สถานสร้างขึ้นเป็นสักขีพยานแห่งการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง

พิธีล้างองค์พระธาตุศรีสองรักเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  7-10 พฤษภาคม 2560  ถือเป็นงานประเพณีและพิธีที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พระธาตุศรีสองรักยังเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยและชาวลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

โดยเจ้าพ่อกวน ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้าย  และข้าราชการชั้นสูงในอำเภอและจังหวัด จะถังน้ำขึ้นไปเดินบนองค์พระธาตุ พร้อมกับล้างองค์พระธาตุ  หลังจากนั้นประชาชนทั่วไปจึงจะสามารถล้างองค์พระธาตุ   ซึ่งตามประเพณีตั้งแต่โบราณกาล มีข้อห้ามผู้หญิงเข้าไปในบริเวณฐานรอบพระธาตุฯ ดังนั้นผู้หญิงจึงต้องฝากถังน้ำให้ผู้ชายเข้าไปล้างองค์พระธาตุแทน  และนำน้ำที่ไหลจากองค์พระธาตุใส่ถังกลับไปบ้านเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามผู้ที่จะขึ้นไปสักการะพระธาตุศรีสองรัก  ต้องไม่สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่มีสีแดง  เนื่องจากเป็นสีของเลือด สัญลักษณ์ของศึกสงคราม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น