วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน ร.ร.บ้านเอราวัณเจ๋ง ทำสเปรย์ฉีดไล่ยุงจากธรรมชาติ


นายอนุกูล ศรีสมบัติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ  เปิดเผยว่า  โรงเรียนบ้านเอราวัณ  อ.เอราวัณ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ได้นำแนวปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคร้ายไข้เลือดออกลงสู่นักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม    สืบเนื่องจากที่  นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   ได้มองเห็นความสำคัญกับการที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอยู่ในระยะนี้   ขณะที่ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้แสดงความห่วงใยไปถึงลูก ๆ นักเรียน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ  เมื่อมีสุขภาพแข็งแรงดีย่อมไม่กระทบต่อการเรียนทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ได้มีกิจกรรมจัดรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคร้ายที่จะมาพร้อมกับฤดูฝน  นั่นก็คือโรคไข้เลือดออกที่มียุงเป็นพาหะนำโรคนั่นเอง   ซึ่งนอกจากจะสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนในห้องเรียนแล้ว  ยังให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยการทำความสะอาดแหล่งที่จะเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลาย  เพื่อเป็นการตัดวงจรการเกิดใหม่ของลูกน้ำยุงลายให้หมดไป   ด้วยการปิดหรือคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังเป็นเวลานาน ๆ    หย่อนถุงทรายกำจัดยุงลายในภาชนะรองน้ำในห้องน้ำ  อ่างบัว  ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้สะอาดโล่งโปร่งไม่ให้เป็นจุดเสี่ยงเป็นที่อาศัยของยุงลาย  ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.มาฉีดพ่นควันป้องกันยุงภายในบริเวณโรงเรียน


ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ   นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้การทำสเปรย์ฉีดไล่ยุงด้วยตัวเองทุกขั้นตอน จากการนำสมุนไพรตะไคร้หอม ที่เป็นวัสดุหาได้ง่ายตามท้องถิ่น   โดยทีมวิทยากรจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอราวัณ มาให้ความรู้แก่เด็ก ๆ  เด็ก ๆ ให้ความสนใจ และลงมือทำด้วยความตั้งใจ  นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตสเปรย์ฉีดไล่ยุงอย่างครบครัน  หลังจากนั้นได้ทำการแจกจ่ายให้กับนักเรียนนำกลับไปใช้ที่บ้านและแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้องใกล้เคียงได้ใช้ฉีดกันยุง   ส่วนที่เหลือก็จัดเก็บเป็นหัวเชื้อไว้สำหรับทำในรุ่นต่อไปได้อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวนอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสเปรย์สำหรับไล่ยุงแล้ว ยังเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  นักเรียนสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดขยายผลสู่ครอบครัวทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย   กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายไม่ได้จัดเฉพาะแต่โรงเรียนบ้านเอราวัณเท่านั้นทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  ล้วนให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมรณรงค์ทุกโรงเรียน  ผู้อำนวยการบ้านเอราวัณ กล่าว

สำหรับวิธีทำสเปรย์ตะไคร้หอม มีวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95%   1 ลิตร
2. ผิวมะกรูด 50 กรัม
3. ตะไคร้100 กรัม
4. น้ำมันตะไคร้หอม 2 ซีซี (ไม่มีไม่ใส่ก็ได้)
5. การบูร 50 กรัม

วิธีทำ
                1. หั่นตะไคร้หอมเอาเฉพาะส่วนลำต้นขาว ๆ ขนาด 1 ซม. 100 กรัม ห่อผ้าขาวบาง ผูกเงื่อนไว้เรียบร้อย
                2. หั่นผิวมะกรูดซอยเล็ก ๆ 50 กรัม ห่อผ้าขาวบางเหมือนตะไคร้หอม
                3. นำห่อตะไคร้ และห่อผิวมะกรูด วางลงก้นโหลแก้ว
                4. นำเอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร เทใส่โหลแก้ว
                5.ใส่การบูร 50 กรัมและน้ำมันตะไคร้หอม 2 ซีซีลงไป
                6. ปิดฝาขวดโหลแก้วให้แน่นหมักทิ้งไว้ 7 วัน ระหว่างที่หมักต้องเขย่าโหลแก้วทุกวัน พอครบ
กำหนดก็นำมาบรรจุขวดสเปรย์

หมายเหตุ  ถ้าไม่ใส่น้ำหอมกลิ่นตะไคร้หอมลงไปจะต้องหมักทิ้งไว้ 10 วัน แต่ถ้าใส่น้ำมันตะไคร้หอมจะหมัก 1 สัปดาห์ก็สามารถนำมาใช้ได้.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น