วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผบ.มทบ.28 นำกำลังพลหว่านเมล็ดข้าวพระราชทาน-ดำนาช่วยชาวบ้าน (มีคลิป)เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  พล.ต.เกียรติศักดิ์  วิเวก  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  จ.เลย  เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่เกษตรกรบ้านหัวยทราย  ต.นาแขม  อ.เมืองเลย จำนวน 8 ราย   และมอบให้แก่พลทหารวุฒิชัย สุกุมาร  ทหารใหม่สังกัดกองร้อย มทบ.28  ซึ่งได้รับคัดเลือกตามโครงการทหารพันธุ์ดี
เมล็ดข้าวที่นำมามอบให้แก่เกษตรกรและพลทหารวุฒิชัยครั้งนี้  มทบ.28 ได้รับมาจากพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  เพื่อเป็นศิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ตามความเชื่อประเพณีนิยม


ภายหลังพิธี  ผู้บัญชาการ มทบ.28 ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเทคลุกเคล้าผสมกับพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน โดยร่วมเกษตรกร และผู้บริหาร อบต.นาแขม ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาของพลทหารวุฒิชัย  และยังได้นำกำลังพลไปช่วยเกษตรกรที่อยู่แปลงข้างเคียงดำนาด้วย  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของราษฎร ที่จะต้องไปจ้างแรงงานที่มีราคาแพง และเป็นการสร้างความปรองดองระหว่างหน่วยงานทหารกับราษฎรในพื้นที่ เกิดความรัก ความสามัคคี ขึ้นภายในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีคือการลงแขกดำนา พลิกฟื้นวิถีชีวิตชาวนาแบบดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น