วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเสริมกำลังดูแลผู้ค้าสลากฯ จัดเวรยามเฝ้าคนกักตัว 24 ชม.-ปิดบ่อนไก่ชั่วคราว (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย  โดยมีนายแพทย์ปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย  ขณะเดียวกันเป็นประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ร่วมกับนายอำเภอทั่วจังหวัดด้วยทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเลย ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อแต่อย่างใด  โดยขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 70 ราย  รายใหม่ 11 ราย  เสียชีวิต 1 ราย  ส่วนในพื้นที่จังหวัดเลย ขอยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วย  มีเพียงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจำนวนสะสม 13 ราย ไม่พบเชื้อ 12 ราย เพิ่มใหม่ 1 ราย ซึ่งกำลังรอผลการตรวจ ซึ่งเป็นชายอายุ 23 ปี ไปทำงานอยู่ประเทศญี่ปุ่น 3 ปี เพิ่งกลับมาบ้านที่จังหวัดเลย วันที่ 3 มีนาคม 2563  เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 10 มีนาคม 2563  แล้วเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลเลย มีอาการไข้ ไอ ระคายคอ มีน้ำมูก ขณะนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่ห้องแยกโรค โรงพยาบาลเลย คาดว่าผลตรวจจะออกมาในช่วงเย็นวันนี้


ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้ามายังจังหวัดเลย  ขณะนี้มียอดสะสม 96 ราย  เพิ่มใหม่ 49 ราย ติดตามได้ 93 ราย  อยู่ต่างจังหวัด 3 ราย  ติดตามครบ 14 วันแล้ว 25 ราย   และการคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดเลย คัดกรองตามจุดผ่านแดน และท่าอากาศยานเลย รายใหม่จำนวน 887 ราย รวมจำนวนสะสมทั้งหมด 33,536  ราย  ซึ่งคาดว่าผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ หลังจากที่มีคำสั่งจากส่วนกลางให้ยกเลิกศูนย์กักกันฯ ในทุกพื้นที่ จึงให้บุคคลที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ต้องทำการกักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างหนัก(ตามประกาศ) ให้กักตัวที่บ้านแบบเด็ดขาด (Home Quarantine)โดยมอบหมายทางนายอำเภอและฝ่ายปกครองจังหวัดจัดทีมดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่ม การเข้าเยี่ยมผู้ป่วยของญาติ และวางแนวทางจัดเก็บขยะโดยการแยกขยะทั่วไปและขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ ส่วนกรณีเดินทางกลับมาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้กักกันตัวที่บ้านแบบอนุโลม หากต้องการออกจากที่พักต้องมีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยเบื้องต้นห้ามผู้กักตัวออกนอกบริเวณสถานที่กักกันโดยเด็ดขาดจนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่จะมีการจัดเวรยามเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยฝ่ายปกครองจังหวัดจะเป็นผู้ดูแล เมื่อกักตัวครบ 14 วัน ให้ผู้กักตัวมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในพื้นที่และต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจรับรองว่าเป็นผู้ไม่ติดเชื้อ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกัน เช่น การประชุมสัมมนา การอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการจัดกิจกรรมอื่นใดที่มีคนมารวมกันตั้งแต่ 50 ขึ้นไป ให้งดหรือเลื่อน หากมีมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม จะต้องมีการคัดกรองและรายงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ภายใน 24 ชั่วโมง ในส่วนของสถานที่บริการประชาชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือที่ที่มีการจัดการให้คนมารวมกัน ให้มีการทำความสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้รวมกัน รวมถึงจัดให้มีเจอแอลกอฮอล์ ล้างมือ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลว และ กิจกรรม big Cleaning เป็นครั้งๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้สั่งการให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ พร้อมงบประมาณให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง และโรงพยาบาลวังสะพุงในการดูแลผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เข้ามาซื้อ-ขายสลากฯ เดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นชุมนุมคนหนาแน่น และเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะเดินทางไปขายสลากฯมาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ได้มีมาตรการงดกิจกรรมบ่อนไก่ทั้ง 11 แห่งในจังหวัดเลยที่ขออนุญาตทั้งเก่าและใหม่ชั่วคราวด้วย.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น