วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

วังสะพุงการ์ดไม่ตก ตั้งด่านคัดกรองคนเข้าชุมชน แม้สถานการณ์จะดีขึ้นแล้ว (ชมคลิป)
ที่บริเวณศาลากลางหมู่บ้านบุ่งไสล่  ถนนพัฒนกิจนุศาสตร์ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ  อสม.ประจำหมู่บ้านบุ่งไสล่  ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง  จ.เลย  ได้ร่วมกันจัดตั้งด่านตรวจ จุดสกัด  เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามคำสั่งอำเภอวังสะพุง  ที่ 85/2563นางธวัลรัตน์  มาเฉลิมพงศ์   ผู้ใหญ่บ้านบุ่งไสล่  กล่าวว่า  การจัดตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดฯ ครั้งนี้เป็นคำสั่งจากทางอำเภอให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด  และได้รับความร่วมมือจาก อสม.เป็นอย่างดี  ที่ได้มาทำหน้าที่ตรวจวัดไข้บุคคลที่สัญจรผ่านหมู่บ้าน  ซึ่งบ้านบุ่งไสล่เป็นชุมชนในเมืองและตั้งอยู่บริเวณที่มีโรงแรมและห้างสรรพสินค้า  จึงส่งผลให้มีผู้สัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก การตั้งจุดตรวจคัดกรองสามารถช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  และช่วยลดกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้จากคนภายนอก  ในการตั้งจุดตรวจคัดกรองแม้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่มีการละเลย  ทุกคนที่ใช้เส้นทางนี้ต้องได้รับการตรวจวัดไข้ก่อน  และสอบถามว่าจะเดินทางไปที่ไหน  ตั้งแต่ตั้งจุดคัดกรองมายังไม่พบผู้ที่ไข้สูงสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเลย ในวันนี้ มีผู้ติดเชื้อสะสม 5 ราย  รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 2 ราย    ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา 12 วัน  โดยไม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคส่งสารคัดหลั่งรอผลตรวจ.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น