วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ถนนคนเดินเลาะเลยกลับมาเปิดแล้ว จัดล็อคห่าง 1 เมตร ไม่สวมหน้ากากห้ามเข้า (ชมคลิป)จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรควิด-19 ของจังหวัดเลยเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นวันที่ 26 ติดต่อกัน    เมื่อเวลา 17.30 น.  วันที่ 9 พฤษภาคม 2563  ที่ตลาดนัดวันเสาร์ ถนนคนเดินเลาะเลย  หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ  ได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับคำสั่งจังหวัดให้ปิดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นเมษายน 2563  โดยเทศบาลเมืองเลย ได้วางมาตรการจัดระเบียบ เว้นระยะห่างของร้านค้า  1 เมตร สลับว่าง 1 ล็อค  พร้อมมีจุดวัดไข้ คัดกรองประชาชนที่มาจับจ่ายในตลาด 3 จุด  ห้ามประชาชนที่ไม่สวมหน้ากากเข้าในตลาดทั้งนี้ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยนายสัมพันธ์  คูณทวีลาภผล  นายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้นำเฟซชิลด์และสเปร์แอลกอฮอล์มาแจกจ่ายให้แก่ผู้ค้า  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา การปฏิบัติตามมาตรการที่วางไว้ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ค้าและประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย 
สำหรับบรรยากาศในการเปิดตลาดวันแรก ถือว่าคึกคักกว่าที่คาดการณ์ไว้  แต่ยังคงบางตากว่าช่วงปกติ และร้านค้ายังไม่มาเปิดขายอีกกว่าร้อยละ 20  ซึ่งผู้ค้าต้องสวมหน้ากากปิดปาก ปิดจมูก และทำแผงกั้นพลาสติกใสไว้หน้าร้าน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ค้า และประชาชนเป็นอย่างดี.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น