วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รองมทภ.2-ชาวด่านซ้ายร่วมโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน 3 ปี ปลูกไปแล้วกว่า 5 แสนต้น


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย  รองแม่ทัพภาคที่ 2   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานฯ ที่บ้านหนองหลวง  ต.โคกงาม  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  มีพ.อ.โฆษิตพงษ์  นิลเอก  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  นำกำลังร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 22  นำโดย พ.อ.พิทักษ์พล  ชูศรี  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 พร้อมด้วยนายนที พรมภักดี  นายอำเภอด่านซ้าย  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สโมสรไลออนส์เมืองเลย  และประชาชนร่วมกิจกรรมกว่า 200 คนพ.อ.ปฏิวัติ  ชื่นศรี   หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 กล่าวว่า ตามที่มณฑลทหารบกที่ 28 ได้ดำเนินโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างสานพระราชปณิธานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2563  ในท้องที่อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยดำเนินการในพื้นที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ พื้นที่ของกรมป่าไม้ ประมาณ 5,356  ไร่  ปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวน 585,750 ต้น  สร้างฝายชะลอน้ำรวม 64 จุด  และทำแนวกันไฟรวมระยะทาง 60 กิโลเมตร

สำหรับในปีงบประมาณ 2563  มีเป้าหมายดำเนินโครงการ เนื้อที่ 1,348 ไร่  ใน 2 พื้นที่ คือ บ้านหนองหลวง ตำบลโคกงาม  อำเภอด่านซ้าย  บ้านนาหว้า ตำบลด่านซ้าย  ซึ่งพื้นที่บ้านบ้านหนองหลวง  ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่สวนยางพาราสมบูรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นยาง 40-50 เซนติเมตร  เป็นพื้นที่ราบเนินเขาความลาดชัน มีเส้นทางการเกษตรรอบพื้นที่  บริเวณพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งเป็นสวนยางพารา ซึ่งเป็นพื้นที่ตรวจยึดจากนายทุน  ขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเข้าดำเนินการได้
การดำเนินการ ได้จัดกิจกรรมเปิดยุทธการการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า ร่วมกับ ส่วนราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และผู้นำชุมชน  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่ และให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น