วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สร้างเครือข่ายพันธมิตรกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจ.เลย

สร้างเครือข่ายพันธมิตรกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจ.เลย

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566  ที่ศูนย์ประชุมสัมนา เมโลดีเลย  อ.วังสะพุง จ.เลย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 4 (ขอนแก่น)  จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4)   โดยมีนายประชา แสนกลาง  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานพิธีเปิด

นายทวีสุข  นามวงษา  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 4 (ขอนแก่น)  กล่าวว่า  สำนักงานฯ มีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดกลางที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 1 กองทุน ได้แก่  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดเลย 1 จำนวน 51 คน. ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น