วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ชาวหนองคัน ภูหลวง จัดพิธีบายศรีกบ อึ่งอ่าง ปล่อยสู่ธรรมชาตินับล้านตัว


เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2556  ที่วัดป่าภูผาแดง  บ้านห้วยหอม ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอภูหลวง   จัดกิจกรรมประเพณี ตุ้มขวัญ  กบ  อึ่ง ประจำประจำปี  2556

นายบุญล้ำ  ทองมุกดารัตน์  นาย อบต.หนองคันกล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่รู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ   และการเพื่อกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์กบอึ่งเพิ่มเป็น 9 หมู่บ้าน   โดยมีกิจกรรมมีการขบวนแห่ พิธีกรรมแต่งานให้กับ กบ  อึ่ง  มีกิจกรรมการปล่อยกบ อึ่ง  การกำหนดพื้นที่เพาะพันธุ์กบ อึ่ง ซึ่งในพื้นที่อนุรักษ์พบลูกอ็อดของอึ่งมากกว่าล้านตัว และมีการให้ความรู้เกี่ยวผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร  เช่น  การปลูกข้าว  การปลูกข้าวโพด  และการปลูกอ้อยที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่  การใช้สารเคมีจะส่งผลกระทบต่อจำนวนของสัตว์ประเภท  กบ  เขียด อึ่ง  ที่เป็นอาหารตามฤดูกาลของประชาชนในพื้นที่  ปริมาณหรือจำนวนของสัตว์เหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางที่มีอยู่ในชุมชน  เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  กิจกรรมคืนกบ  อึ่ง  สู่ธรรมชาติเป็นกิจกรรมเล็ก ๆ ในชุมชนที่ใช้งบประมาณไม่มากนัด  แต่ได้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

ด้านนายทองหล่อ  ศรีหนารถ  ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองคัน  กล่าวว่า  กิจกรรมนี้ ชุมชมทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมีการริเริ่มดำเนินการครั้งแรกปี  2551 ครั้งที่ 2 ปี  2554   และครั้งนี้เป็นครั้งที่  3  ซึ่งประชาชนในพื้นที่จะร่วมมือกันจัดงานทุกปีเพื่อให้เป็นประเพณีอันดีงานของชุมชนต่อไป.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น