วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร.ร.มูนมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม จัดการแแข่งขันทักษะวิชาการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556  โรงเรียนมูนมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  อ.เชียงคาน จ.เลย   งานการแข่งขันทักษะวิชาการ  ครั้งที่  4 โดยมีนายยงยุทธ  ทิพรส  ประธานสมาพันธ์ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  เป็นประธานพิธีเปิดงาน

นายมนัสชัย ห้อทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนมูนมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้  กำหนดขึ้นระหว่างวันที่  28– 29 มิถุนายน ของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวโรกาสที่รัฐบาลถวายสมัญญานามว่า  “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” , เพื่อเฉลิมฉลองอาคารอยู่วิทยานุสรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก  บริษัท  เครื่องดื่มกระทิงแดง  จำกัด , เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถทางวิชาการทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โดยจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  แข่งขันการคัดลายมือ การพูดสุนทรพจน์และการแต่งคำประพันธ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  แข่งขัน วาดภาพระบายสี  วาดภาพศิลป์สร้างสรรค์  เขียนภาพไทย  วาดภาพลายเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การนำเสนอ Power Point  การสร้างการ์ตูนแอติเมชั่น การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์  การสร้าง web Page  การตัดต่อภาพยนตร์ ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้พานบายศรี  และแกะสลักผักผลไม้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แข่งขัน  Spelling  Bee กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แข่งขัน  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  การเล่านิทานประกอบสื่อ การปั้นดินน้ำมัน  และการสร้างภาพด้วยการฉีกปะ ในระดับชั้นอนุบาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  แข่งขัน  อัจฉริยภาพทางสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  และคณิตฯคิดเร็ว  การแข่งขันตอบปัญหา  5  กลุ่มสาระ  ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  แข่งขันวอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี   ชิงถ้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  และการแข่งขันเซปักตะกร้อ ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี  ชิงถ้วยพล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  องคมนตรี  ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 32 ทีม จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ โดยมีนักกีฬาตะกร้อเยาวชนทีมชาติไทย หลายคนเดินทางมาแข่งขันครั้งนี้ด้วย.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น