วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เปิดแล้ว "ถนนผี..คนเดิน" งานบุญหลวงด่านซ้าย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  2556  ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  นายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิด “ถนนผีคนเดิน”   จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย อำเภอด่านซ้าย และเทศบาลตำบลด่านซ้าย  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลงานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2556  โดยมีกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผีตาโขนของท้องถิ่น
การแสดงงานศิลปะ  งานหัตถกรรม  และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่าง ๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย รวมทั้งการแสดงดนตรีและการแสดงต่าง ๆ จากกลุ่มเยาวชน  โดยจะขึ้นในระหว่างวันที่  9-10 กรกฎาคม 2556.